Nieuwe DNB rapportage: Maand Effecten Rapportage (MER)

Meer weten?
Wat houdt de MER in?

Per 1 juli heeft De Nederlandsche Bank een nieuwe statistische rapportage in het leven geroepen. In het kader van de macro-economische statistiek vraagt DNB maandelijks gegevens over de effectenportefeuille uit bij Nederlandse instellingen. De MER sluit voor een groot deel aan bij het effectendeel van de DRA rapportage. Wel is MER uitgebreider omdat er meer detail wordt uitgevraagd en niet meer op geaggregeerd niveau gerapporteerd wordt zoals in de DRA. Het effectendeel van de DRA rapportage vervalt hierdoor ook. In de DRA rapportage worden alleen nog de overige balansposities meegenomen die niet in de MER kunnen worden weergegeven.

AssetCare verzorgt de DRA en MER-rapportage

Het zelf organiseren en samenstellen hiervan kan een arbeidsintensieve klus zijn welke zorgvuldigheid en deskundigheid vereist. AssetCare kan u ook op dit gebied ontzorgen door deze rapportages uit handen te nemen.

Er zijn verschillende varianten mogelijk bij het samenstellen van de rapportages.

  1. Wij verzamelen de rapportages bij de custodian en verwerken dit in de template van DNB en controleren dit door aansluiting te zoeken met diverse andere bronnen.
  2. Als wij uw complete beleggingsadministratie voeren gebruiken we de brondata uit ons eigen portfolio management systeem.
  3. Daarnaast kunnen wij ook de consolidatie van eventuele andere sub-administraties bij andere partijen voor u verzorgen waarbij wij alle gegevens ten behoeve van de MER en de DRA rapportage in één systeem verzamelen en consolideren in de uiteindelijke rapportage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tom Bex

This is some text inside of a div block.
Voor meer details over onze dienstverlening of om een specifiek proces binnen uw organisatie te bespreken kunt u met ons contact opnemen.