FTK Kwartaalstaten Beleggingen

Meer weten?
Voor de Nederlandse pensioenfondsen is de rapportagecyclus van de FTK staten weer achter de rug.

Dit is het tweede kwartaal waarin de nieuwe line-by-line templates van toepassing zijn. In deze line-by-line templates wordt in staat K208, K209 en K210 de beleggingsportefeuille op regelniveau uitgevraagd.

Directe beleggingsportefeuille

In staat K208 gaat het om de ‘directe’ beleggingen. Een uitgebreid portefeuilleoverzicht waar het look-through principe nog niet is toegepast. Dit gaat onder andere om ISIN-code, aantal, marktwaarde en opgelopen rente, aangevuld met veel detailinformatie die vaak niet standaard beschikbaar is in portfolio management systemen. Bijvoorbeeld LEI codes van de emittent en emittentgroep, de EIOPA CIC code, NACE-sector code en de kredietskwaliteitscategorie.

Wij verrijken de ‘basis’ portefeuilleoverzichten met deze details en zorgen voor een juiste invulling in staat K208.

Look-through beleggingsfondsen

Hetzelfde principe geldt voor staat K209 maar hier betreft het de doorkijk binnen de beleggingsfondsen in portefeuille. In dit geval zijn we afhankelijk van de aanlevering door de fundmanagers. We ontvangen van tientallen fundmanagers look-through data. In de laatste maand van het kwartaal controleren we de portefeuilles op nieuwe fondsen. Als er nieuwe fondsen zijn toegevoegd dan zetten wij nieuwe dataverzoeken uit bij de fundmanagers. Ook controleren we de ontvangen data op volledigheid en juistheid. Waar nodig vullen we dit aan of treden in overleg met de fundmanagers om de datakwaliteit te verbeteren.

Alle bedragen die in staat K209 gevraagd worden moeten geschaald worden naar de positie van het pensioenfonds en worden omgerekend naar Euro. Dit is een uitdaging omdat er veel variaties zijn in valutagebruik. Het fonds kan in Euro rapporteren en alleen maar Euro beleggingen aanhouden waardoor er alleen maar geschaald hoeft te worden. De berekening wordt uitgebreider als er in US Dollar gerapporteerd wordt en er onderliggende posities zijn in andere valuta. De conversie naar Euro bedragen geldt niet alleen voor de markwaarde maar ook voor nominale bedragen en opgelopen rente in het geval van obligaties.

De te rapporteren gegevens moeten aan de uitgebreide validatieregels voldoen zoals opgesteld door DNB. De validatieregels zijn voor de nieuwe staten dan ook behoorlijk uitgebreid. Het juiste voorvoegsel moet gebruikt worden voor identificatiecode zoals ISIN/ CUSIP/ LEI/. Veel velden moeten ook ingevuld worden aan de hand van een vastgestelde keuzelijst, zoals de NACE-sector en landnamen, die voluit geschreven moeten worden. Deze data wordt vaak afgekort aangeleverd. Wij converteren dit naar de juiste ‘lange’ notatie.

Derivaten

In staat K210 vinden we de 'directe' derivaten terug maar ook de derivaten die gebruikt worden in de beleggingsfondsen. Hierbij is het belangrijk dat de marktwaarde derivaten aansluit met de marktwaarde in staat K201-1 en K204. Ook de afdekking van vreemde valuta in beleggingsfondsen wordt getoond in staat K202.

AssetCare verzorgt de complete FTK-rapportage voor uw DB, DC of gecombineerd pensioenfonds

Al met al wordt er veel extra inspanning gevraagd van de rapporteurs en hun leveranciers. Het grote voordeel is dat we door het samenstellen van één grote dataset voor de line-by-line templates dezelfde data eenvoudig kunnen overnemen in de staten K201 t/m K207.

Ook is het hierdoor eenvoudiger om zelf consistente cashflow overzichten te produceren ten behoeve van de VEV-berekening in staat K101. Tevens kan de valuta exposure zeer nauwkeurig gerapporteerd worden.

Loopt uw pensioenfonds nog tegen problemen aan met produceren van deze rapportages volgens de nieuwe vereisten of is dit een enorm tijdrovende klus geworden?

Wij kunnen het complete traject van u overnemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tim Nijhuis.

This is some text inside of a div block.
Voor meer details over onze dienstverlening of om een specifiek proces binnen uw organisatie te bespreken kunt u met ons contact opnemen.