Global

10 min

Tom Straver

Hoe start ik een beleggingsfonds?

De afgelopen jaren bent u succesvol geweest in beleggen en de vraag “Is het mogelijk dat u ook mijn vermogen belegt?” wordt steeds vaker gesteld. Vaak wordt het opzetten van een fonds echter als complex en kostbaar beschouwd. Via het AIFMD registratieregime, wat een vrijstelling van de vergunning oplevert, is dit echter relatief eenvoudig. In dit artikel neem ik u mee in dit proces.

De beheermogelijkheden

In Nederland bestaan er meerdere smaken om voor andere mensen te beleggen. De meest gebruikelijke hierin zijn vermogensbeheer en fondsbeheer. Waar een vermogensbeheerder met name maatwerk levert via een volmacht op de individuele rekeningen van alle klanten, beheert een fondsbeheerder de beleggingsstrategie via één pot met geld. De keuze die bij u past is afhankelijk van uw strategie en business model. Echter, door de lage kosten en vermogensvereisten is een vrijgesteld beleggingsfonds in mijn ogen de meest toegankelijke manier om te starten.

Hoe werkt een beleggingsfonds?

Een fondsbeheerder brengt het vermogen van een groep investeerders samen op één rekening, wat vervolgens collectief kan worden beheerd. Om de cashgelden van investeerders op een veilige manier te bewaren, wordt er een onafhankelijke stichting opgericht. In het geval dat een fonds belegt in beursgenoteerde effecten, dan is er een broker nodig. Deze partij maakt de toegang tot de beurs mogelijk aangezien hier de effectenrekening wordt geopend ten behoeve van de stichting. Tot slot is er een fondsadministrator betrokken. Een administrator controleert de investeerders, verwerkt alle mutaties en berekent de waarde van fonds. Op deze wijze wordt te allen tijde de correcte waarde gebruikt tijdens in-en uitstapmomenten van investeerders.

Structuur: Fonds voor gemene rekening (Fgr)

Hoe werkt de vrijstelling van vergunning?

In Nederland worden veel beleggingsfondsen opgericht als alternatieve beleggingsinstelling (abi). In principe is het verplicht om over een vergunning te beschikken, maar desalniettemin bestaat er een uitzondering. Als abi is het mogelijk om een vrijstelling van vergunning te krijgen indien het fonds aan onder andere de volgende eisen voldoet:

Zie voor alle voorwaarden de volgende pagina: AIFM Reikwijdte

Dankzij deze vrijstelling bespaart een startende fondsbeheerder een hoop initiële kosten, zijn er minder wettelijke eisen en is het opstartproces een stuk minder tijds- en kostenintensief ten opzichte van het vergunningsproces.


Regelgeving

Als vrijgesteld beheerder bent u dus uitgezonderd van een AIFMD-vergunningplicht. Daarentegen staat u wel onder toezicht van de AFM voor wat betreft de regelgeving in de Wwft en de Sanctiewet. Zo heeft u een belangrijke verantwoordelijkheid om te voorkomen het fonds wordt gebruikt voor witwassen, terrorismefinanciering en/of belastingontduiking. Meer informatie over deze verantwoordelijkheid vindt u in het artikel van mijn collega Sam Zwaan:

Onderschat het cliëntenonderzoek naar uw fondsinvesteerders niet


Ondanks dat u geen vergunning nodig heeft, is een registratie in het register AIFMD-registratieregime van de AFM wel verplicht:


AIFMD-registratieregime register

De kosten bij de AFM van een melding uitgezonderde beheerder bedragen eenmalig € 4.400 in vergelijking met een vergunningsaanvraag dat kan oplopen tot € 100.000.

Het opstarten van een vrijgesteld beleggingsfonds

De eerste stap is om uw informatiememorandum, voorwaarden van beheer en juridisch eigendom, en essentiële-informatiedocument (Eid) in orde te hebben. Middels deze documentatie informeert u beleggers over beleggingsbeleid, structuur, restricties, kosten en risico’s van het fonds. Daarnaast dient u een Wwft- en Sanctiewetbeleid op te stellen, hierin legt u alle procedures vast om criminele activiteiten in uw fonds te voorkomen. Vervolgens wordt de juridisch eigenaar (i.e. stichting) en de beheerder opgericht. Nadat beide entiteiten zijn opgezet, worden de benodigde bank- en/of beleggingsrekeningen geopend.  Tot slot dient u zich aan te melden bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). AssetCare kan u van dienst zijn in al deze stappen.


Dienstverlening AssetCare

Als het beleggingsfonds is opgezet, wilt u zich als beheerder met name focussen op het beheren en aantrekken van vermogen. Toch komen er veel verschillende verantwoordelijkheden bij kijken waar u mogelijk geen kaas van heeft gegeten, zoals controles voortkomend uit de Wwft. Om die reden worden deze activiteiten vaak gedelegeerd aan een fondsadministratiekantoor. Daarnaast verwerkt deze partij de in- en uitstappers van het fonds, berekent het de totale waarde van het fonds en rapporteert de benodigde informatie naar de toezichthouders. Bij AssetCare gaan we nog een stap verder. Zo helpen wij fondsbeheerders bij de creatie van beleidsstukken, het informatiememorandum, inschrijf- en wijzigingsformulieren en op maat gemaakte rapportages naar investeerders. AssetCare staat voor complete facilitatie want wij geloven dat uw focus op beheer dient te liggen.

Wilt u meer informatie over het opzetten van een beleggingsfonds of onze dienstverlening, maak gerust een afspraak met ons hieronder.

GET IN TOUCH

Tom is het primaire aanspreekpunt voor startende beleggingsfondsen. Hij heeft ruime ervaring met verschillende beleggingsstrategieën en begeleidt partijen naar een passende structuur. Als ondernemer met een passie voor innovatie en financiële markten, richt Tom zich op de algehele groei van de organisatie door het continu verbeteren van de customer journey en de bedrijfsvoering. Door een fusie in 2020 werd Tom medeoprichter van AssetCare.

Schedule a Call