Verzekeringsmaatschappijen

Verzekerings-maatschappijen

Onze dienstverlening is gericht op het uit handen nemen van werkzaamheden bij onze klanten.
Maak een afspraak

Uw beleggingen, onze aandacht.

Als verzekeraar staat uw voor forse uitdagingen als het gaat om de rapportages en administratie van uw beleggingen. Zaken als IFRS en Solvency zullen u dagelijks bezig houden.

Een overzicht van onze diensten.

Solvency

Solvency richtlijnen vragen uitgebreide rapportages omtrent uw beleggingen. Wij kunnen deze voor u verzorgen.

Rapportages

Rapportages aan zowel u als de toezichthouders zodat u altijd aan uw verplichtingen zult voldoen en zich kunt richten op het beheer van uw vermogen.

Performancemeting

Wij rapporteren de behaalde rendementen en/of wij controleren de door uw (fiduciaire) beheerders gerapporteerde rendementen.

Compliance

Op basis van het Informatie Memorandum/prospectus controleren wij of het beheer gebeurt in lijn met wat aan de participanten is voorgehouden.

Oversight

U heeft de beleggingsadministratie uitbesteedt aan een depotbank. Vervolgens dringt de vraag zich op of dit wel naar behoren gebeurt. De toezichthouder wil dat hier controles op plaats vinden en dat de kennis bij u gewaarborgd blijft. Dit kunnen wij voor u verzorgen.
Wat ons onderscheidt van de rest

Wij zijn een
onafhankelijke partij

Onze onafhankelijkheid komt vooral tot uiting doordat wij niet zijn verbonden aan welke custodian, broker of enig andere partij dan ook. Hierdoor ontstaat een stevig fundament voor een heldere governance.
Veiligheid en kwaliteit zijn gewaarborgd
Onze ISAE3402 type II certificering geeft aan dat onze processen voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. Een externe auditor controleert jaarlijks of wij ons hebben gehouden aan de in onze ISAE3402  gestelde eisen. Dit geeft een extra zekerheid aan onze klanten.
Deze certificering toont aan dat de kwaliteit van dienstverlening is gewaarborgd.
Voor onze beleggingsadministratie gebruiken wij systemen van SS&C Technologies
Voor meer details over onze dienstverlening of om een specifiek proces binnen uw organisatie te bespreken kunt u met ons contact opnemen.