Vermogensbeheerders

Vermogens-
beheerders

Onze dienstverlening is gericht op het uit handen nemen van werkzaamheden bij onze klanten.
Maak een afspraak

Uw cliënten,
onze aandacht.

Wij verzorgen de volledige beleggingsadministratie van uw mandaten zodat u zicht volledig kunt richten op het beheer.

Een overzicht van onze diensten.

De hieronder genoemde diensten zijn niet uitputtend maar geven wel goed inzicht in wat wij voor u kunnen betekenen.

Administraties

Het onafhankelijk administreren van de beleggingen van uw (particuliere) cliënten.

Rapportages

Rapportages aan uw cliënten en aan u als beheerder zodat er altijd inzicht is in de portefeuilles en u zich kunt richten op het beheer van uw vermogen.

Berekening

Mocht u werken met een fondsstructuur dan kunnen wij hiervan de volledige administratie verzorgen. Netto vermogens waarden berekeningen, participanten-administraties en de jaarrekening. U hoeft zich alleen met het beheer bezig te houden.

Beleggingsrestricties

Op basis van het Informatie Memorandum/prospectus controleren wij of het beheer gebeurt in lijn met wat aan de participanten is voorgehouden.

Oversight

U heeft de beleggingsadministratie uitbesteedt aan een depotbank. Vervolgens dringt de vraag zich op of dit wel naar behoren gebeurt. De toezichthouder wil dat hier controles op plaats vinden en dat de kennis bij u gewaarborgd blijft. Dit kunnen wij voor u verzorgen.

Fundaccounting

De afgelopen 25 jaar hebben wij bij meer dan 30 institutionele beleggers (ter plekke) ondersteuning geboden. Mocht u tijdelijk hulp nodig hebben bij uw beleggingsadministratie en automatisering dan horen wij dit graag!
Wat ons onderscheidt van de rest

Wij zijn een
onafhankelijke partij

Onze onafhankelijkheid komt vooral tot uiting doordat wij niet zijn verbonden aan welke custodian, broker of enig andere partij dan ook. Hierdoor ontstaat een stevig fundament voor een heldere governance.
Veiligheid en kwaliteit zijn gewaarborgd
Onze ISAE3402 type II certificering geeft aan dat onze processen voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. Een externe auditor controleert jaarlijks of wij ons hebben gehouden aan de in onze ISAE3402  gestelde eisen. Dit geeft een extra zekerheid aan onze klanten.
Deze certificering toont aan dat de kwaliteit van dienstverlening is gewaarborgd.
Voor onze beleggingsadministratie gebruiken wij systemen van SS&C Technologies
Voor meer details over onze dienstverlening of om een specifiek proces binnen uw organisatie te bespreken kunt u met ons contact opnemen.