Pensioenfondsen

Onze dienstverlening is gericht op het uit handen nemen van werkzaamheden bij onze klanten.
Maak een afspraak

Uw pensioenvermogen
onze aandacht.

Wij verzorgen de volledige beleggingsadministratie van zowel DB als DC pensioenfondsen.

Een overzicht van onze diensten.

De hieronder genoemde diensten zijn niet uitputtend maar geven wel goed inzicht in wat wij voor u kunnen betekenen.

Beleggingsadministratie

Het onafhankelijk administreren van de beleggingen zodat (detail) inzicht in de exposure wordt verkregen en de ontwikkeling van de portefeuille.

Factuurafwikkeling

Wij verzorgen de volledige, elektronische afwikkeling van de facturen voor u. De inrichting van de procuratie zorgt ervoor dat de juiste functionaris(sen) automatisch bericht krijgen als ze een factuur moeten beoordelen.

Life cycle

Wij ondersteunen de administratie van het Life cycle pensioenproduct. Het vermogen verdeeld naar leeftijdsgroepen zodat iedere deelnemer zijn/haar eigen risico loopt.

Beleggingsrestricties

Op basis van het beleggingsplan en de afspraken gemaakt met de fiduciair of individuele managers controleren wij voor u of zij zich houden aan de afspraken.

Oversight

U heeft de beleggingsadministratie uitbesteedt aan een depotbank. Vervolgens dringt de vraag zich op of dit wel naar behoren gebeurt. De toezichthouder wil dat hier controles op plaats vinden en dat de kennis bij u gewaarborgd blijft. Dit kunnen wij voor u verzorgen.

Toezichthouders

De verplichte rapportages aan de toezichthouders (zoals de FTK rapportages) zijn de afgelopen jaren in complexiteit enorm toegenomen. Ook deze rapportages kunnen wij verzorgen.
Wat ons onderscheidt van de rest

Wij zijn een
onafhankelijke partij

Onze onafhankelijkheid komt vooral tot uiting doordat wij niet zijn verbonden aan welke custodian, broker of enig andere partij dan ook. Hierdoor ontstaat een stevig fundament voor een heldere governance.
Veiligheid en kwaliteit zijn gewaarborgd
Onze ISAE3402 type II certificering geeft aan dat onze processen voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. Een externe auditor controleert jaarlijks of wij ons hebben gehouden aan de in onze ISAE3402  gestelde eisen. Dit geeft een extra zekerheid aan onze klanten.
Deze certificering toont aan dat de kwaliteit van dienstverlening is gewaarborgd.
Voor onze beleggingsadministratie gebruiken wij systemen van SS&C Technologies
Voor meer details over onze dienstverlening of om een specifiek proces binnen uw organisatie te bespreken kunt u met ons contact opnemen.