Family offices

Beleggingsadministratie met verregaande aandacht voor discretie en toerekening naar de diverse deelnemers.
Maak een afspraak

Uw familievermogen onze aandacht.

Wij verzorgen de volledige beleggingsadministratie van het familievermogen met toedeling van rechten en plichten naar alle leden.

Een overzicht van onze diensten.

De hieronder genoemde diensten zijn niet uitputtend maar geven wel goed inzicht in wat wij voor u kunnen betekenen.

Administraties

Het onafhankelijk administreren van uw beleggingen zodat controles op derden plaats kan vinden en aan uw rapportage behoeften voldaan kan worden.

Rapportages

Rapportages aan zowel u als de toezichthouders zodat u altijd aan uw verplichtingen zult voldoen en zich kunt richten op het beheer van uw vermogen.

Berekening

Wij nemen de volledige administratie van uw familievermogen uit handen. Net Asset Value berekeningen, participantenadministraties en de jaarrekening. U hoeft zich alleen met het beheer bezig te houden.

Compliance

Op basis van het Informatie Memorandum/prospectus controleren wij of het beheer gebeurt in lijn met wat aan de participanten is voorgehouden.

Oversight

U heeft de beleggingsadministratie uitbesteedt aan een depotbank. Vervolgens dringt de vraag zich op of dit wel naar behoren gebeurt. De toezichthouder wil dat hier controles op plaats vinden en dat de kennis bij u gewaarborgd blijft. Dit kunnen wij voor u verzorgen.

Fundaccounting

De afgelopen 25 jaar hebben wij bij meer dan 30 institutionele beleggers (ter plekke) ondersteuning geboden. Mocht u tijdelijk hulp nodig hebben bij uw beleggingsadministratie en automatisering dan horen wij dit graag!
Wat ons onderscheidt van de rest

Wij zijn een
onafhankelijke partij

Onze onafhankelijkheid komt vooral tot uiting doordat wij niet zijn verbonden aan welke custodian, broker of enig andere partij dan ook. Hierdoor ontstaat een stevig fundament voor een heldere governance.
Veiligheid en kwaliteit zijn gewaarborgd
Onze ISAE3402 type II certificering geeft aan dat onze processen voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. Een externe auditor controleert jaarlijks of wij ons hebben gehouden aan de in onze ISAE3402  gestelde eisen. Dit geeft een extra zekerheid aan onze klanten.
Deze certificering toont aan dat de kwaliteit van dienstverlening is gewaarborgd.
Voor onze beleggingsadministratie gebruiken wij systemen van SS&C Technologies
Voor meer details over onze dienstverlening of om een specifiek proces binnen uw organisatie te bespreken kunt u met ons contact opnemen.