Beleggings-fondsen

Beleggingsfondsen

Wij een specialist op het gebied van (hedge) fund administraties. U, als beheerder, kunt zich volledig richten op het beheer van uw fonds. Onze diensten zijn flexibel met gebruikmaking van robuuste systemen.
Maak een afspraak

Uw fondsvermogen onze aandacht.

Wij verzorgen de complete fonds-en participantenadministratie.

Een overzicht van onze diensten.

De hieronder genoemde diensten zijn niet uitputtend maar geven wel goed inzicht in wat wij voor u kunnen betekenen.

Fondsadministratie

Het onafhankelijk administreren van het vermogen van het fonds zodat uw participanten krijgen waar zij recht op hebben. Het waarderen van de portefeuille en het vastleggen van inkomsten en kosten reserveringen.

Rapportages

Rapportages aan zowel u als de toezichthouders zodat u altijd aan uw verplichtingen zult voldoen en zich kunt richten op het beheer van uw vermogen.

NAV berekeningen

Wij berekenen de NAV (Net Asset Value) van uw fonds waarbij ook classes en series accounting mogelijk zijn. Vervolgens zorgen wij voor wereldwijde publicatie op Bloomberg.

KYC

Wij ondersteunen uw KYC proces door vastlegging van diverse indentificatie documenten. Daarnaast worden participanten vanaf toetreding continue gecontroleerd op voorkomen op sanctielijsten.

Participantenregistratie

Wij verzorgen het participantenregister en de daarbij horende documentatie. Wij verwerken hierin de toetredingen, uittredingen, transfers en conversies.

Financiële verslaglegging

Wij verzorgen de voorbereiding van de (half)jaarrekening conform de heersende regelgeving. Uw goedkeurend accountant kan hier efficiënt mee aan de slag.
Wat ons onderscheidt van de rest

Wij zijn een
onafhankelijke partij

Onze onafhankelijkheid komt vooral tot uiting doordat wij niet zijn verbonden aan welke custodian, broker of enig andere partij dan ook. Hierdoor ontstaat een stevig fundament voor een heldere governance.
Veiligheid en kwaliteit zijn gewaarborgd
Onze ISAE3402 type II certificering geeft aan dat onze processen voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. Een externe auditor controleert jaarlijks of wij ons hebben gehouden aan de in onze ISAE3402  gestelde eisen. Dit geeft een extra zekerheid aan onze klanten.
Deze certificering toont aan dat de kwaliteit van dienstverlening is gewaarborgd.
Voor onze beleggingsadministratie gebruiken wij systemen van SS&C Technologies
Voor meer details over onze dienstverlening of om een specifiek proces binnen uw organisatie te bespreken kunt u met ons contact opnemen.