Global

Disclaimer

Versie 1.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op dinsdag 4 augustus 2020.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website en alle onderliggende pagina’s, welke zijn samengesteld door AssetCare. Door deze website te bezoeken verklaart de gebruiker, oftewel de bezoeker van de website, akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel AssetCare zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan AssetCare niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. AssetCare garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. AssetCare wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Intellectuele eigendomsrechten

AssetCare behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AssetCare of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. De informatie op deze website mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AssetCare is het niet toegestaan links naar de website of onderliggende webpagina’s van AssetCare weer te geven.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

AssetCare behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Deze website maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van AssetCare of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

Privacybeleid

Met betrekking tot de bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij u graag naar het privacybeleid.

Vragen feedback

Wij controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@assetcare.nl of het telefoonnummer +31 (0) 20 244 00 92.Schedule a CALL

For more details about our services or to discuss a specific process
within your organization, please contact us.